Tisknout stránku

Pomoc uživatelům 

 

      Na stránce jsou uváděna doporučení uživatelům IS KISKAN SSHR, která vyplynula z provozu v průběhu využívání SW. Informace by měly pomoci při sjednocení postupu užívání IS KISKAN SSHR a při předcházení často se opakujících problémů a chyb.

 

      Metodické pokyny pro uživatele IS KISKAN SSHR