Tisknout stránku

Provozní informace 

            Na této stránce jsou umístěny informace dokumenty a soubory, nezbytné pro provoz IS KISKAN SSHR u uživatelů. Jedná se zejména o instalační SW systému, aktuální číselníky pro stažení i prohlížení a dále data KATALOG a ZDROJE SSHR.

          Další potřebné informace k upřesnění činnosti při provozování IS KISKAN SSHR jsou k dispozici v metodických pokynech, které jsou umístěny v odkazu Pomoc uživatelům.

          Poznatky z provozu, návrhy a případné dotazy mohou uživatélé IS KISKAN SSHR zasílat na kiskan@sshr.cz